Fisksamhället

I Vättern förekommer regelbundet inte mindre än 28 fiskarter samt signalkräfta. Förutom dessa fångas ibland enstaka exemplar av ruda och färna.

Fiskarterna är: Röding, öring, harr, lax, sik, siklöja, nors, abborre, gers, gös, stensimpa, bergsimpa, hornsimpa, lake, gädda, storspigg, småspigg, ål, nissöga, mört, sutare, braxen, björkna, elritsa, sarv, benlöja, bäcknejonöga, flodnejonöga.

Genom att trycka på namnet på nedanstående fiskarter finner du fisketips och fakta kring de mest intressanta fiskarna vid sportfiske i Vättern.

Abborre

Bytesfiskar (siklöja, nors, stor- och småspigg)

Gös

Harr

Lake

Lax

Öring

Röding

Signalkräfta

Sik

Gädda

Sidan senast uppdaterad 15 augusti 2018
 

Comments are closed.