Fisksamhället

I Vättern förekommer regelbundet inte mindre än 28 fiskarter samt signalkräfta. Förutom dessa fångas ibland enstaka exemplar av ruda och färna.

Fiskarterna är: röding, öring, harr, lax, sik, siklöja, nors, abborre, gers, gös, stensimpa, bergsimpa, hornsimpa, lake, gädda, storspigg, småspigg, ål, nissöga, mört, sutare, braxen, björkna, elritsa, sarv, benlöja, bäcknejonöga, flodnejonöga samt signalkräfta.

Genom att trycka på namnet ovan finner du artfakta kring de olika fiskarna i Vättern.

Söker du istället fisketips finner du detta via följande länk!

vatterns-fiskar-2017

Sidan senast uppdaterad 7 september 2018
 

Comments are closed.