Gös (Sander lucioperca)

gös

Gösen är en införd art i Vättern, liksom i ett flertal sjöar i tillrinningsområdet. I Vättern gjordes troligen den första utsättningen av gös i Alsen i det norra skärgårdsområdet 1925. Beståndet i Alsen och angränsande vattenområden förstärktes sedan under de följande decennierna, i Bottensjön inplanterades gös under 1960- 70-talen. Utsättningarna har resulterat i att gösen nu är en väl etablerad art i framför allt Vätterns skärgårdsområde. Leken sker under våren-försommaren när vattentemperaturen ligger kring på ca 7-10 grader.Ynglen kläcks efter ca 10 dygn under förutsättning att vattentemperaturen håller minst 9 grader. Det 5-6 mm stora ynglet sprider sig omedelbart till fritt vatten där gulesäcken absorberas.

Bestånd av gös finns även i t.ex. Munksjön och Huskvarnaån i Jönköping. Själva Vättern uppvisar inte de karaktärer som utmärker en typisk gössjö, men i det norra skärgårdsområdet är vattnet varmare och näringsrikedomen högre, vilket bl.a. leder till ett mindre siktdjup som gösen föredrar att jaga i. I större öppna områdena med en god tillgång till pelagiskt levande bytesfisk bedöms gösens föda till stor del bestå av siklöja och benlöja. I de grundare områdena är andelen siklöja mindre i gösens bytesval. I skärgårdsområdets grundare, varmare och grumligare vatten har gösen blivit en stark konkurrent till framför allt gäddan men även till den större abborren.

Beståndsstatus i Vättern

Gösbeståndets status bedöms som god. Gös utgör ingen naturlig art i Vättern utan är troligen beroende av regelbundna utsättningar (trolig svag naturlig reproduktion).

Vidare läsning

Artfakta gös- Artdatabanken

Förvaltningsplan för fisk- och fiske i Vättern 2017-2022 – Gös

Fisketips – Gös

 

Sidan senast uppdaterad 24 augusti 2018
 

Comments are closed.