Om fisket

Sidan är under uppbyggnad!

Vättern och dess omgivning är unik vilket gör sjön till ett starkt varumärke. Så länge fisket bedrivs långsiktigt hållbart medför miljömedvetenheten att fiske och fiskprodukter från Vättern är attraktiva. Det finns idag ett stort engagemang och många goda viljor som strävar efter att fiskbestånden i Vättern ska vara livskraftiga och fisket hållbart.

Både yrkes- och fritidsfisket är av stor betydelse i Vättern och bidrar på olika sätt till intäkter kring sjön. Vättern, dess båtliv och möjligheten att köpa färsk och lokalt fångad fisk är också till gagn för turismnäringen i stort. Allmänt vatten samt enskilt vatten med frifiskerättigheter medför en hög tillgänglighet för fritidsfiskare i Vättern. Att det för alla kategorier av fiskare finns intressanta arter medför ett engagemang och möjligheter till samverkan. Det innebär också att intresset för sport- och fritidsfiske i sjön inte står och faller med en enskild art.

För att läsa mer om fritidsfiske, tryck här

För att läsa mer om yrkesfiske, tryck här

Om fiskets utveckling

Vidare läsning

Så sköts fisket i Vättern (förvaltning)

Fisksamhället

Sidan senast uppdaterad 19 juni 2019
 

Comments are closed.