Gös

gös

  • Svenskt sportfiskerekord hittar du här!

Gösens utbredning i Vättern begränsas till norra skärgården med områdena stora och lilla Hammarsundet, Kärrafjärden och allra nordligast, Alsen upp till Askersund. Enstaka gösar går ut i sydligaste Vättern från Huskvarnaån och Munksjön i Jönköping. Framför allt i Alsen kan gösfisket vara mycket givande. Trolling, mete med levande mört eller löja, och jiggfiske är alla bra metoder för att locka gösen till hugg.

Gösen har mycket bra hörsel, luktsinne och syn, vilket gör den till en utmärkt jägare under dygnets mörkare hälft. Kvällens och nattens huggperioder brukar som regel klassas som längre och intensivare än dagens, men härom tvistas det bland de mest inbitna gösfantasterna!

Initierade gösfiskare brukar framhålla att mycket av fiskelyckan när det gäller gös, avgörs av att hitta den nivå gösen jagar i för stunden/dagen. Extra viktigt verkar detta vara vid dagfisket. Vid kvälls- och nattfiske brukar ytligt fiskade beten, framförallt under värmeböljor, vara effektivt. Ett rejält åskväder påstås kunna locka storgösen till hugg. När det gäller konstgjorda beten dominerar medelstora wobblers och färgglada jiggar gösfisket.

Leken sker under våren-försommaren när vattentemperaturen ligger kring på ca 7-10 grader. Ynglen kläcks efter ca 10 dygn under förutsättning att vattentemperaturen håller minst 9 grader. Det 5-6 mm stora ynglet sprider sig omedelbart till fritt vatten där gulesäcken absorberas.

Ska du bedriva trolling i norra skärgården så tänk på att lösa fiskekort och att informera dig om gränser och lokala bestämmelser. Trolling ingår inte i det fria handredskapsfisket i detta område.

Vidare läsning

Fisksamhället i Vättern

Sidan senast uppdaterad 24 augusti 2018
 

Comments are closed.