Fisketillsyn

För att syftet med fiskereglerna ska kunna upprätthållas, det vill säga att erhålla en långsiktig och hållbar hushållning av resursen fisk i Vättern, krävs att vi alla följer gällande regler. Att arbeta för att alla skall följa reglerna är en mycket viktig verksamhet och en helt nödvändig del av fiskevårdsarbetet i sjön.

Den operativa fisketillsynen på Vättern är högt prioriterad inom ramen för den ordinarie verksamheten (foto: Privat).

Den operativa fisketillsynen på Vättern är högt prioriterad inom ramen för den ordinarie verksamheten och täcker stora ytor (foto: Privat).

För fisketillsynen i Vättern ansvarar länsstyrelserna runt sjön i samarbete med sjöpolisen i Västra Götaland samt respektive polisområde runt Vättern. Dessutom finns frivilliga tillsynsmän i tillrinnande vattendrag samt lekfiskobesrvatörer.

Fisketillsynen har en egen arbetsgrupp inom samförvaltningen av Vättern. Denna arbetsgrupp tar fram en årlig tillsynsplan vilken sedan följs upp. I nuvarande förvaltningsplan för fisk- och fiske i Vättern finns specifika och mätbara mål för fisketillsynen vilka ska vara riktgivande för verksamheten.

Du kan bidra till att förbättra tillsynen genom att anmäla observerade olagligheter till fisketillsynen eller direkt till din Länsstyrelses fiskeenhet. Vid anmälan av spöknät (omärkta herrelösa nät) som leder till att näten kan bärgas betalar Vätterns fiskevårdsfond ut en ersättning. Ersättningen är högre om man dessutom bärgar näten själv efter kontakt  med tillsynen.

Då reglerna är till för att du ska få ett bättre fiske hoppas och tror vi att alla inser nödvändigheten av att följa reglerna och gör detta helt frivilligt!

Årlig redovisning av fisketillsynen

Enligt länsstyrelsernas regleringsbrev ska genomförda insatser för fisketillsynen redovisas till Havs- och Vattenmyndigheten (HaV). Nedan finner du årsvisa återrapporteringar gällande Vättern.

2018

2017

Kontakta fisketillsynen på Vättern

Fisketillsyningsman Michael Bergström, 070-600 91 51, michael.bergstrom@lansstyrelsen.se

Vidare läsning

Förvaltningsplan för fisk och fiske i Vättern 2017-2022 – Fisketillsyn

 

 

 

 

 

 

Sidan senast uppdaterad 5 mars 2019
 

Comments are closed.