Fiskeregler

Sidan är under uppbyggnad. För mer information gå in på den ”gamla” Vättern.org

Trollingfiske

 

För att vi alla idag och i framtiden skall kunna njuta av fisket i Vättern krävs en långsiktig och hållbar hushållning av resursen fisk. Av den anledningen tar Havs- och vattenmyndigheten fram bestämmelser som reglerar fisket. De flesta bestämmelserna är avsedda att bevara tillräckligt stora bestånd av fisk samt ge dessa goda möjligheter för lek och reproduktion. Det är en bra garant för ett framtida fiske!

Svenska Fiskeregler – aktuella fiskeregler för Vättern  logga-sfr

Aktuella och uppdaterade fiskeregler för Vättern hittar du på Svenska Fiskereglers webbplats. Här kan du göra  sökningar i ett kartfönster över det område du tänkt fiska i samtidigt som du kan Svenska Fiskeregler Mobilfiltrera regler utefter fiskesätt och datum. Efter en genomförd sökning i kartfönstret hittar du bland annat aktuella fredningstider, fredningsområden och minimimått. På sidan kan du också planera ditt fiske med hjälp av ett veckovis uppdaterat sjökort från sjöfartsverket.

Svenska Fiskeregler fungerar utmärkt på surfplattor och smartphones vilket gör det lätt att hålla koll på reglerna när du befinner dig på eller vid sjön. Ett tips är därför att göra sidan till en favorit på hemskärmen för snabb och lätt åtkomst.

Vill du hoppa direkt in i Svenska Fiskereglers kartsökfunktion, dock i begränsad storlek, kan du också använda nedanstående fönster.

Anmäl dig gärna till Svenska Fiskereglers nyhetsbrev. I nyhetsbrevet, som utkommer cirka 4 gånger per år, får du senaste informationen gällande fiskereglering vilket varvas med aktuella och intressanta ämnen med koppling till fisk och fiske.

Fisketillsyn

 

Lagstiftningen är en viktig komponent i förvaltningen av fisk och fiske i Vättern, som ett instrument för att reglera fisket. För att kontrollera regelefterlevnaden och verka för ett långsiktigt och hållbart fiske krävs en väl fungerande fisketillsynsverksamhet. Att fisketillsynen är en del av fiskevården är något som ibland glöms bort eftersom fokus ofta ligger på konkreta fiskevårdsåtgärder. Fisketillsynens huvuduppgift är att sprida information om regler och fisket i sjön.

Fisketillsynen i Vättern bedrivs av Länsstyrelserna gemensamt runt sjön med personal från Jönköping län. Under en del av året förstärks även verksamheten med personal ifrån Västra Götalands län. Detta sker främst under den tid då allmänheten har rätt att bedriva kräftfiske på allmänt vatten. Under nämnd period har även sjöpolis medverkat.

Fisketillsynen utförs över stora områden vilket innebär att hela Vättern, inklusive tillflödena upp till det första definitiva vandringshindret för fisk täcks in. Utöver vad som framgår ovan finns även frivilliga och förordnade fisketillsynsmän som på ideell bas arbetar utmed Vätterns tillrinnande vattendrag.

Tillsynen i Vättern utgår ifrån en framarbetad tillsynsplan. Tillsynsplanen arbetas fram under tidig vår av en arbetsgrupp inom samförvaltning fiske med representanter från flera verksamhetsområden såsom yrkesfiskare, sportfiskare och myndigheter. Planen beskriver i stora drag riktlinjerna och insatserna för den operativa fisketillsynen innevarande säsong.

Kontakt Fisketillsyn Vättern:

Michael Bergström: 070 600 91 51, michael.bergstrom@lansstyrelsen.se

Vett och etikett

Sidan senast uppdaterad 22 augusti 2018
 

Comments are closed.