- Vättern.org - https://www.vattern.org -

Rapport 96 – Kan införandet av fiskefria områden vända trenden för fiske i Vättern?

rapp96_fiskefria-omraden [1] Klicka på bilden för att ladda ner rapporten Kan införandet av fiskefria områden vända trenden för fisken i Vättern