- Vättern.org - https://www.vattern.org -

Rapport 89 – Fiskundersökningar i Vätterns strandzon och Nissöga i Rocksjön

Microsoft Word - Framsida+insida.doc [1]Klicka på bilden för att ladda ner rapporten Fiskundersökningar i Vätterns strandzon och Nissöga i Rocksjön