- Vättern.org - https://www.vattern.org -

Rapport 125 – Utveckling av sikfisket i Vättern – ett samverkansprojekt med fiskare och forskare

Microsoft Word - GAP-rapport_AS_FINAL_MASE.docx [1]Klicka på bilden för att ladda ner rapporten Utveckling av sikfisket i Vättern – ett samverkansprojekt med fiskare och forskare

Related entries