- Vättern.org - https://www.vattern.org -

Rapport 123 – Metaller i Vätterns avrinningsområde

Microsoft Word - Rapport huvudtext ver16 [1]Klicka på bilden och ladda ner rapporten Metaller i Vätterns avrinningsområde

övriga relaterade filer

Ladda ner Metaller i Vätterns avrinningsområde_med bilagor [2]

Ladda ner Vätterns dagvatten -Utredning av metallbelastning [3]