- Vättern.org - https://www.vattern.org -

Rapport 118 – Överlevnad hos återutsatt röding vid trollingfiske

rapp118-1webb [1]Klicka på bilden för att ladda ner rapporten Överlevnad hos återutsatt röding vid trollingfiske