- Vättern.org - https://www.vattern.org -

Rapport 108 – Predation på rödingrom från signalkräftor och fisk i Vättern

rapp108-1 [1]Klicka på bilden för att ladda ner rapporten Predation på rödingrom från signalkräftor och fisk i Vättern