- Vättern.org - https://www.vattern.org -

Rapport 103 – Bakgrundsdokument till Förvaltningsplan för fisk & fiske i Vättern 2009 -2013

Microsoft Word - Bakgrundsdokument_Förvaltningsplan för fisk & [1]Klicka på bilden för att ladda ner rapporten Bakgrundsdokument till Förvaltningsplan för fisk & fiske Vättern 2009-2013