- Vättern.org - https://www.vattern.org -

Fakta nr 6:2014 – Redovisning av resultat från undersökningar av grumling och sedimentation i två av Vätterns tillflöden

Microsoft Word - Slutversion Trafikverket20120313_jono_kom.doc [1]Klicka på bilden för att ladda ner FAKTA Nr 6:2014