- Vättern.org - https://www.vattern.org -

Fakta nr 3:2015 – Tillagningsmetodens påverkan på perfluorerade ämnen i Vätternröding

Microsoft Word - Slutversion Trafikverket20120313_jono_kom.doc [1]Klicka på bilden för att ladda ner FAKTA Nr 3:2015