- Vättern.org - https://www.vattern.org -

FAKTA nr 1:2012 – Undersökningar i Gränna och Visingsö hamnar samt planerad dumpningsplats

Microsoft Word - Slutversion Trafikverket20120313_jono_kom.doc [1]Klicka på bilden för att ladda ner FAKTA nr 1:2012

Bilaga 1: PM Utvärdering av genomförda kompensationsåtgärder för harr i Gränna och Visingsö hamnar [2]

Bilaga 2: PM Utvärdering kompensationsåtgärder för röding i Gränna hamn [3]