Vätternvårdsförbundets förbundsstämma genomförd

maj 22, 2017

 

Den 10 maj avhölls ordinarie förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet i Askersund på Sjöängens Kultur-och Kunskapscentrum. Nu finns justerade protokoll på hemsidan samt godkänd verksamhetsberättelse.

Utöver sedvanliga stämmoförhandlingar med styrelsens redovisning över året som gått behandlades även en motion om Förvaltningsplan för fisk och fiske i Vättern (bifall enligt styrelsens beslutsförslag). Efter lunch hölls öppen information om Vätternrelevanta frågor där kansliet hade förberedda underlag t ex rörande lågt vatten i Vättern, IPN-virus, mikroskräp men även medlemmar passade på att både fråga, svara och informera varandra. Bland annat informerade Aspa Bruk om ny ägare till Munksjö-koncernen, försvarsmaktens representanter informerade om läget olika prövningsprocesser rörande deras verksamhet, en kort presentation gavs över de projekt som beviljats medel från Leader Vättern mm. Ca 60 personer närvarade.

20170510_101320 20170510_101258  20170510_113719  20170510_120510    20170510_101238

 

Last modified: 2017-05-22

Comments are closed.

Translate »