- Vättern.org - https://www.vattern.org -

Vätternvårdsförbundets förbundsstämma: 17 juni 2020

Vätternvårdsförbundets förbundsstämma kommer i år avhållas på onsdagen den 17 juniBorghamn Strand i Östergötlands län. Med anledning av det oklara läget kring covid-19 har förbundets styrelse beslutat att skjuta fram förbundsstämman från den 13 maj till den 17 juni 2020. Om stämman till följd av rådande smittskyddsläge inte kan hållas på plats kommer stämman hållas digitalt/via telefon samma datum.

I anslutning till sedvanlig förbundsstämma ges information om miljötillståndet/provtagningar, genomförda projekt, och aktuella frågor i/runt Vättern. Medlemmar ombeds därför avsätta tid även i anslutning till förbundsstämman.

Intressenter i Vattenrådet för Vättern är välkomna att delta men har inte rösträtt rörande förbundets verksamhet.

Platsangivelse med vägbeskrivning, dagordning samt underlagsmaterial kommer att skickas ut senast en månad före stämman.

Föreningen Leader Vättern håller sin årsstämma på samma plats innan Vätternvårdsförbundets stämma och programmet för resten av dagen är gemensamt för Vätternvårdsförbundet och Leader Vättern.