- Vättern.org - https://www.vattern.org -

Vätternvårdsförbundets årsstämma 10 maj 2019

Snart är det dags för vår förbundsstämma!

Medlemmarna i Vätternvårdsförbundet ombeds att reservera fredagen den 10 maj för ordinarie förbundsstämma. Stämman kommer att avhållas på ännu obestämd plats i Jönköpings län. I anslutning till sedvanlig förbundsstämma ges information om miljötillståndet/provtagningar, genomförda projekt, och aktuella frågor i/runt Vättern. Stämman följs eventuellt av studiebesök. Medlemmar ombeds därför avsätta tid även i anslutning till förbundsstämman.

Intressenter i Vattenrådet för Vättern är välkomna att delta men har inte rösträtt rörande förbundets verksamhet.

Platsangivelse med vägbeskrivning, dagordning samt underlagsmaterial kommer att skickas ut senast en månad före stämman.

Eventuella motioner till förbundsstämman ska enligt stadgarna ske skriftligt till kansliet senast två månader före stämman d v s före den 10 mars.

Enligt stadgarna ska förvarning utgå minst 3 månader före datum för förbundsstämman.

Vi ses!