Vättern varmare 2016 än normalt

januari 3, 2017

 

“Tyvärr” blev 2016 ett av de tre varmaste åren sedan mätningar av vattentemperatur i Vätterns ytvatten (ca 5 m nivå) började på 1950-talet.  Sedan tidigare var 2014 och 2015 i en klass för sig där kalenderårsmedeltemperaturen översteg +10 grader C jämfört med referensperiodens (1961-1990) strax under 8 grader C. Enligt klimatprognoser är ökad vattentemperatur en trolig fortsatt utveckling varför Vättern kan ha fastnat på ett nytt “trappsteg” (röd linje i figur nedan)? Takten på temperaturökningen ligger på dryga 3 grader per hundra år.

– Det är framför allt frånvaro av kalla vintermånader som höjer kalenderårsmedelvärdet, Vättern blir inte tillräckligt nedkyld under de milda vintrarna såsom för 50-60 år sedan, säger Måns Lindell på Vätternvårdsförbundet. Vättern speglar därmed den globala temperaturökningen där 2016 var det globalt varmaste året nånsin, fortsätter Måns Lindell. Det händer här på hemmaplan.

Ökad vattentemperatur har visat vara kritiskt för t ex rödingens överlevnad, en kallvattenart som forskning visat kan komma bli negativt påverkad om klimatförändringar fortsätter i Vättern. Just klimatpåverkan på Vätterns ekosystem är utpekat som ett av de största miljöutmaningarna.

temp-vattern

Medeltemperatur (kalenderår) i Vätterns ytvatten (ca 5 m) baserat på dygnsdata 1955-2016. Grå rät linje visar på trendlinjen medan röd “trappstegslinje” beskriver en stegvis utveckling av temperatur. (Källa Vätternvårdsförbundet).

 

Last modified: 2017-01-04

Comments are closed.

Translate »