Varmaste sommaren i Vättern sedan 1955

september 19, 2018

 

Sommaren är snart officiellt över och det är dags att visa hur sommaren såg ut i och för Vättern.

En preliminär analys visar att denna sommaren har varit den varmaste sedan mätningar började i 1955.

Medeltemperatur i ytvatten, Sommar 1955-2018

Medeltemperatur i ytvatten, Sommar 1955-2018

 

Medeltemperaturen låg på 20,4°C under sommaren (här definierad som 15 juni – 15 augusti) i ytvattnet, dvs i ca 5 m djup. Jämfört med referensperioderna innan 1990 och mellan 1986 och 2005 så var vattnet 2018 därmed 3 till 4°C varmare.

Högre vattentemperaturer kan medföra negativa konsekvenser för Vätterns unika kallvattenekosystem, och kan tänkas påverka ekosystemtjänster som dricksvatten och friluftslivet.

Enligt SMHIs beräkningar kan denna sommar bli en helt normal genomsnittlig sommar om 60 till 80 år, då en temperaturhöjning på 3 grader har prognostiserats.

 

Läs SMHIs rapport här:
SMHI Klimatologi 42: Vattennivåer, tappningar, vattentemperaturer och is i Vättern: Beräkningar för dagens och framtidens klimatförhållanden

Last modified: 2018-09-19

Comments are closed.

Translate »