Välkomna till Vätterndagen 9 nov!

september 21, 2017

 

Vätternvårdsförbundet inbjuder till Vätterndagen den 9 november 2017 i Huskvarna, en dag späckad med intressanta föredrag om Vättern inom temat “Vättern – utanför Vättern”.

bild-vatterndag-m-loggor

Arrangemanget genomförs i Hakarpsstugan i Huskvarna mellan kl 09.00-15.30 i samverkan med biosfärområde Östra Vätternbranterna och Leader Vättern. Kom och ta del att frontlinjen av kunskapsläget för Vättern!

Tider, praktiska detaljer såsom vägbeskrivning, program, anmälan (anmälningstiden har gått ut) och all nödvändig information finns i KALENDERN ovan (www.vattern.org)! Från programmet kan vi fresta med följande:

Biosfärområde Östra Vätternbranterna

Josefine Gustavsson, Jönköping, är koordinator på kansliet för Östra Vätternbranterna (ÖVB). Vad är ett biosfärområde egentligen och hur utmärker sig just Vättern i Östra Vätternbranterna? Lyssna på vad som UNESCO avser med biosfärområde, hur det gick till när ÖVB “blev till” och hur man jobbar idag!

Klimateffekter och framtida klimat i Vättern

Gesa Weyhenmeyer, Uppsala Universitet, har under flera år studerat klimateffekter i sjöar och använder just Vätterns temperaturdata i ett globalt nätverk om globala sjöars framtid (Global Lake Temperature Collaboration). Vilken roll spelar Vättern internationellt? Hur passar den in, eller inte?

Anna Eklund jobbar på SMHI inom ett klimatprojektet rörande hur det framtida klimatet kommer inverka på just Sveriges stora sjöar – hur mycket varmare blir det i Vättern år 2100? Vilka blir ev biologiska konsekvenser? Anna kommer med svaret – så bra det går förutse kommande 80 år…

Vättern finns även på andra ställen

Göran Milbrink, pensionerad professor med passion för små maskar på Vätterns botten. Han “hittade” prover från tidigt 1900-tal på limnologen i Uppsala, räknade om dem, kompletterade med egna prover från 1960-talet och dessutom nytagna. På så vis kan de senaste hundra åren på Vätterns botten beskrivas! Följ med in i småmaskarnas värld och se den miljöresa Vättern gjort!

Peder Eriksson, Länsstyrelsen i Örebro, håller i projektet att avleda vatten från Vättern så att ett antal kommuner i Närke kan komma dricka Vätternvatten inom viss (?) framtid. Hur går det? Vad händer? Räcker vattnet och är det bra eller dåligt? Lyssna på den kanske största samhällsexploatering av Vättern på många år!

Bör inte alls vara i Vättern

Ingrid Ericson Jogsten, Örebro Universitet, är expert på miljöföroreningen PFOS/PFAS som ofta pekas ut som dagens och framtidens stora bekymmer även i sjöar. Ingrid har undenr några års tid använt sig av just Vättern som studieobjekt. Hur är det egentligen i Vättern? Högt lågt? Vatten eller fisk? Vi får möjligheten att lära oss om vad PFOS/PFAS är och hur det ser ut i just Vättern!

Jakob Bergengren, Tekniska Verken i Linköping, är svensk expert på musslor i sjöar med lång erfarenhet av våra inhemska stormusslor. Han berättar om “nykomlingen” vandrarmusslan som finns i Motala ström (men ännu inte känd i Vättern) och funderar på om den kommer trivas eller inte i Vättern…? Invasiv, främmande och massutvecklande…

Anna Rotander, Örebro Universitet, har fortsatt de inledande studierna om mikroplast i Vättern, nu i ett omfattande projekt i Sveriges fyra stora sjöar (Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren) . Skiljer sig Vättern från övriga sjöar? Var förra gångens nivåer en tillfällighet? Mikroplast är ett hett ämne och få undersökningar görs i “innanhav”. Tills nu…nu får vi veta mer

En späckad dag – se detaljprogram och anmäl ER!

Välkomna!!!

 

Last modified: 2017-11-08

Comments are closed.

Translate »