Undersökning av glacialrelikter i Vättern 2016

januari 25, 2017

 

Ny rapport – Vättern FAKTA 2:2017

Några av de små kräftdjur som kvarstannade i Vättern efter istiden, sk glacialrelikter, undersöks årligen i det samordnade miljöövervakningsprogrammet för Vättern. Det är spännande små liv – pungräkan simmar varje dygn från botten upp till ytan nattetid för födosöka, för att vid gryning simma ned de 100 m till botten igen. Undersökningarna genomförs även i Vänern och Mälaren så jämförelser kan göras. Även sjön Mjösa i Norge har likartad undersökning. Läs mer om undersökningen i Vättern FAKTA 2:2017!

fakta-2-2017-framsida

 

Last modified: 2017-01-25

Comments are closed.

Translate »