- Vättern.org - https://www.vattern.org -

Tre nya Vättern-Fakta

Nya Vättern-Fakta:

2:2018 [1] Glacialrelikta kräftdjur i Vänern, Vättern och Mälaren, 2017

3:2018 [2] Råvattenkampanj 2017: Vänern, Göta Älv, Vättern och Motala Ström

4:2018 [3] Oligochaeter som miljöindikatorer i Vättern i ett 100-årigt perspektiv