Tre nya Vättern-Fakta

mars 9, 2018

 

Nya Vättern-Fakta:

2:2018 Glacialrelikta kräftdjur i Vänern, Vättern och Mälaren, 2017

3:2018 Råvattenkampanj 2017: Vänern, Göta Älv, Vättern och Motala Ström

4:2018 Oligochaeter som miljöindikatorer i Vättern i ett 100-årigt perspektiv

Last modified: 2018-03-09

Comments are closed.

Translate »