Sprid inte främmande arter till våra sjöar!

juni 16, 2020

 

Sommaren är här och i år kommer fler än vanligt vistas i den svenska naturen. Om du ska ta din båt till en ny sjö finns mycket du kan göra för att inte sprida främmande arter. Det gäller också dig som dyker eller fiskar.

Risken för att främmande arter ska sprida sig och komma in till våra stora sjöar Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren är stor. Alla främmande arter ställer inte till med problem, men några är invasiva och kan då påverka den biologiska mångfalden och samhället. Invasiva främmande arter har ofta egenskaper som gör att de är tåliga, växer snabbt och förökar sig effektivt. De kan påverka hela ekosystemet och ställa till med stora problem genom att exempelvis konkurrera ut inhemska arter och sprida sjukdomar. Invasiva främmande arter bedöms vara ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden på global nivå.

Arter kan komma in genom utsättningar av främmande växter och djur eller som fripassagerare på exempelvis båtskrov. I dag finns det flera kända främmande arter i våra stora sjöar, och ca ett 15tal i Vättern.

I broschyren Sprid inte främmande arter till våra sjöar finns flera tips på vad allmänheten kan göra, något som är särskilt aktuellt under sommaren.­

Tips på vad du kan göra

Det finns flera saker du som fiskar, åker båt eller dyker kan göra:

  • Töm beteshinken och släpp aldrig ut levande bete som fisk och kräftor i andra vatten än där du fångat dem. Undvik också att flytta levande blötdjur som insekter, musslor och sniglar.
  • Använd bara betesfisk från sjöar och vattendrag där du fiskar. Häll aldrig ut överbliven betesfisk och mask från något annat vatten när fisketuren är över. Använd bara insekter och mask som du fångat i närheten av ditt fiskevatten. Undvik fluglarver, så kallade maggots, eller annat levande agn som du köpt utomlands.
  • Om du färdas med din båt i en kanal mellan olika vatten, tvätta den i en båtbottentvätt om möjligt.
  • Töm motorn på vatten när du tagit upp den. Det gäller även andra utrymmen på båten som håller vatten.
  • Plantera växter i din trädgård eller damm som du vet finns naturligt i Sverige. Flytta aldrig växter eller djur mellan sjöar.
  • Rengör utrustning som dykardräkter, fiskeredskap, båtar och annan utrustning innan du flyttar dem till ett nytt vatten.
  • Torka utrustning som dykardräkter, fiskeredskap, båtar och annan utrustning innan du flyttar dem till ett nytt vatten.

Du kan också rapportera in fynd av misstänkta främmande arter på Rappen – Havs- och vattenmyndighetens inrapporteringsverktyg för vattenorganismer – eller till din vattenvårdsförbund, länsstyrelse eller kommun.

Om broschyren

Broschyren Sprid inte främmande arter till våra sjöar har tagits fram av vattenvårdsförbunden för Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Förutom tips på vad allmänheten kan tänka på innehåller broschyren också en beskrivning av flera främmande arter som är på väg in i Sverige eller som redan finns i våra sjöar.

Broschyren har delfinansierats med medel från Havs- och vattenmyndigheten.​ Kanslierna för respektive vattenvårdsförbunden för Vänern, Vättern och Mälaren finns vid Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Länsstyrelsen Västmanlands län.

Fakta: Vilka främmande arter finns i sjöarna?

Bilden nedan visar ett urval av främmande invasiva arter, och deras förekomst i de stora sjöarna Hjälmaren, Mälaren, Vänern och Vättern.

Last modified: 2020-06-16

Comments are closed.

Translate »