- Vättern.org - https://www.vattern.org -

Samförvaltning i Vättern – nu ett globalt exempel på hur fisk kan förvaltas

Exempel på hur man utför ekosystembaserad fiskförvaltning i praktiken är globalt sett få, särskilt när det gäller sjöar. Nu beskriver en färsk SLU-ledd studie hur Vätterns fiskförvaltning förhåller sig till tillämpningen av en ekosystemansats. Det innebär att man tar hänsyn till hela ekosystem och till dem som påverkar och påverkas av ekosystemen. Inom Vätternvårdsförbundet finns ett utskott, Samförvaltning Fiske [1], där representanter för myndigheter, yrkesfiskare, fritidsfiskare, forskare, fiskevattenägare och besöksnäring möts regelbundet för att tillsammans hantera fisk och fiskefrågor. Studien visar att man i Vättern arbetat på ett lokalt anpassat ekosystembaserat synsätt som gett goda resultat.

Hela nyheten om studien kan du läsa här: Vättern – förebild för framtidens fiskförvaltning | Externwebben (slu.se) [2]

Studien har nyligen förhandspublicerats elektroniskt i den internationella tidskriften Journal of Great Lakes Research. Läs hela artikeln här: Ecosystem-based fisheries management is attainable, affordable, and should be viewed as a long-term commitment: Experiences from Lake Vättern, Sweden – ScienceDirect [3]