Samförvaltning Fiske Vättern i Bryssel!

december 3, 2019

 

Samförvaltning Fiske Vättern har blivit utvalt som ett av 40 projekt som är kopplade till EU-program inom EU:s struktur- och investeringsfonder (Landsbygdsfonden, Havs- och Fiskerifonden, Socialfonden och Regionala utvecklingsfonden) och presenteras just nu på en konferens i Bryssel – Local action in a changing world. Här kan du läsa mer om Samförvaltningen Fiske Vättern.

Last modified: 2019-12-04

Comments are closed.

Translate »