Remiss Hanteringsprogram för signalkräfta

januari 17, 2018

 

Havs- och Vattenmyndigheten har nu presenterat sitt förslag på Hanteringsprogram för signalkräfta.

Programmet ger förslag på hur Sverige ska kunna fortsätta fiska efter signalkräfta och samtidigt minska risken för spridning i svenska vatten. Programmet innefattar bland annat förslag på nya krav för försäljning av okokta signalkräftor söder om Dalälven, förbud mot fiske och försäljning av okokta signalkräftor i övriga Sverige samt att allmänhetens kräftfiske på Vättern minskas från fem till två helger. Remissen och underlagsdokument hittar ni på HaV:s hemsida.

Foto: LQ Pictures

Foto: LQ Pictures

Varför har man tagit fram ett hanteringsprogram? Antalet invasiva främmande arter har ökat kraftigt i EU:s medlemsländer de senaste tio åren, enbart i Sverige med över 30 procent. För att skydda den biologiska mångfalden har EU därför tagit fram en förordning som ska hindra spridningen av invasiva främmande arter inom unionen. 49 arter ingår i unionsförteckningen, ofta kallad EU-listan, över invasiva främmande arter. Här finns bland annat signalkräfta, marmorkräfta och ullhandskrabba. För dessa arter måste medlemsländerna ha fungerande övervakningssystem, kontroller, kartlägga hur arterna sprids och ta fram åtgärder för hur spridning stoppas och begränsas. För signalkräftan är huvudsyftet att hindra spridning av kräftpest som hotar den inhemska flodkräftan.

EU-förordningen tillåter dock ett fortsatt fiske och nyttjande av signalkräfta i de regioner där arten finns om risken för spridning och introduktion av den är minimal. Men EU kräver att länderna tar fram ett hanteringsprogram för hur det ska ske utan att öka spridningen.

bild-1b

HaV:s förslag till hanteringsprogram för signalkräftan i svenska vatten har nu gått ut på remiss och svaren ska vara hos myndigheten senast den 12 april 2018. Vätternvårdsförbundet är en av de utpekade remissinstanserna och remissen kommer behandlas via Samförvaltningens arbetsgrupp Kräftgruppen. Processen är följande: Arbetsgruppen inom Samförvaltningen; Kräftgruppen bereder remissen, presenterar ett förslag på remisssvar för Samförvaltningen som tar beslut om remissvaret.  Vätternvårdsförbundets styrelse informeras och godkänner förslaget som sedan skickas in till HaV.

Vill ni vara med och påverka så kontakta er organisation/kontaktperson inom Samförvaltningens arbetsgrupp eller kontakta Vätternvårdsförbundets kansli direkt. Här kan ni se vilka som ingår i Samförvaltningen och deras kontaktuppgifter.

 

Last modified: 2018-01-17

Comments are closed.

Translate »