Remiss: Bevarandeplan Vättern Natura 2000

december 18, 2017

 

framsida

Vätternvårdsförbundet har på uppdrag av de fyra Vätternlänen tagit fram en remiss med förslag på en gemensam Bevarandeplan Natura 2000 i Vättern. Ni inbjuds härmed att inlämna synpunkter på innehållet. Sista svarsdatum är den 28 februari 2018. Går bra att svara med epost.

Vätternvårdsförbundets kansli:

vatternvardsforbundet@lansstyrelsen.se

telefon : 010-2236000

Last modified: 2017-12-18

Comments are closed.

Translate »