Rapport för kräftprovfiske 2018 klar!

april 16, 2020

 

Nu har rapporten för kräftprovfisket som ägde rum i Vättern 2018 publicerats! I rapporten ingår även slutrapportering av de kräftprovfisken som utfördes 2010 och 2014.

Flest kräftor fångades i Vätterns nordöstra delar och tätheterna är högre i denna del av sjön. 19 av 23 av lokalerna hade större fångster jämfört med fisket 2014, 12 lokaler bedömdes ha haft en stor ökning vid jämförelse med medelvärdet för åren 2010 och 2014. Rapporten visar också att de ökade tätheterna tillsammans med fiskets selektion av större individer har lett till att medellängden har minskat i större delen av Vättern. Andelen kräftor i godkänd fångststorlek (≥10 cm) har minskat något jämfört med 2014 och vid de lokaler där fångsterna var som störst (>20 individer per bur) var mindre än en tredjedel av individerna i snitt över 10 centimeter.

Alla resultat har redovisats i olika sammanhang och används av beslutfattare. För trots att man utifrån egna observationer och erfarenheter kan ha olika åsikter och uppfattningar är det viktigt att ha ett underlag att enas kring för att kunna ha nyanserade och bra diskussioner. Förhoppningen är att rapporteringen av dessa standardiserade kräftprovfisken kan bidra till det.

Last modified: 2020-04-16

Comments are closed.

Translate »