- Vättern.org - https://www.vattern.org -

Vätternvårdsförbundet

Vätternvårdsförbundet är en s.k. vattenvårdsförbund och arbetar med att bevara sjöns unika egenart och samordna åtgärder, övervakningsprogram och forskning i och omkring Vättern. Förbundet bevakar också olika intressen i och runt Vättern. Arbetet finansieras av medlemmarna vilka utgörs av företag, myndigheter och organisationer runt Vättern samt övriga som har intresse av miljön i Vättern. Verksamheten styrs av stadgar och arbetsprogram. Vätternvårdsförbundet samordnar även “Vattenråd för Vättern” på uppdrag av vattenmyndigheten i Södra Östersjöns distrikt

Förbundet arbetar för Vättern genom att

Därigenom avses följande mål uppnås