Yttranden

Här redovisar Vätternvårdsförbundet skrivelser. Listan utgör inget diarium – kontakta kansliet för detaljinformation, skrivelser äldre än 5 år redovisas inte.

remissvar

2020

Till: Mark- och Miljödomstolen Vänersborg, 200626: Synpunkter “Överklagande av Länsstyrelsens beslut ang dispens för och tillstånd till markavvattning Karlsborgs flygplats

Till: Havs- och vattenmyndigheten, 200525: Remissvar “Förslag till förändringar i föreskrifter för hantering av signalkräfta”

Till: Regeringskansliet, 200430: Remissvar “SOU2019:66 Vattenförvaltningsutredning
(gemensamt med Vänerns vattenvårdsförbund)

Till: Ahlins i Habo AB, 200320: Synpunkter “Samråd Ahlins Habo

2019

Till: Jönköpings kommun, 191219: Synpunkter “VA-plan för Jönköpings kommun

Till: Vätternvatten AB, 191130: Synpunkter “Samråd Projekt Vätternvatten

Till: Jönköpings kommun, 191021: Synpunkter “Samråd Simsholmens ARV

Till: Havs- och vattenmyndigheten, 190918: Remissvar “Förslag till ändringar i föreskrifter samt nya bestämmelser avseende hantering av signalkräfta

Till: Mark- och Miljödomstolen Vänersborg, 190819: Synpunkter “Överklagande av Länsstyrelsens beslut ang. tillstånd för Karlsborgs flygplats

Till: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 190603: Synpunkter “Ansökan om tillstånd till markavvattning på Karlsborgs flygplats

Till: Livsmedelsverket, 190510: Synpunkter “Ansökan om skyddad geografisk beteckning för rökt Vätternsik

Till: Hjo kommun, 190314: Synpunkter “VA-plan för Hjo kommun

Till: Tekniska serviceförvaltningen V&A, Motala kommun, 190308: Synpunkter “Samråd vattenuttag Borghamns vattenverk

2018

Till: Försvarsinspektören för Miljö och Hälsa, 181130: Information “Synpunkter på bankantsdränering, Karlsborg

Till: Jönköpings kommun, 180907: Synpunkter “Naturvårdsplan Jönköpings kommun”

Till: Askersunds kommun, 180615: Synpunkter “Detaljplan Harge 16:8, Bastedalen”

Till: Länsstyrelsen i Jönköpings län, 180515: Remissvar “Bearbetningskoncession Norra Kärr”

Till: Länsstyrelsen i Västra Götaland, 180507: Synpunkter samråd “Markavvattning Karlsborg flygplats”

Till: Havs- och Vattenmyndigheten, 180412: Remissvar “Förslag hanteringsprogram signalkräfta”

  Bilaga 1. Förslag till regeländringar avseende förvaltning av signalkräfta i Vättern

Till: Länsstyrelsen i Jönköpings län, 180406: Yttrande “Kallbadhus vid Strandängen/Jönköping

Till: Mark-och Miljödomstolen, Vänersborg 180322: Yttrande “Arbetstid Sandmagasin Zinkgruvan Mining AB

Till: Mark-och Miljödomstolen, Vänersborg 180119: Yttrande “Komplettering av Flygskjutmålet Hammaren

Till: Havs-och Vattenmyndigheten 180118: Skrivelse “Tidigare obesvarade skrivelser inom Samförvaltning Fiske Vättern

2017

Till: Jönköpings kommun 170301: Remissvar till lokal vattenförsörjningsplan

2016

Till: Hav-och Vattenmyndigheten 160211: Förslag till regeländring avseende förvaltning av signalkräfta i Vättern

Till: Länsstyrelsen Västra Götaland 160119: Angående ”Begäran om samråd angående skjutning där granater avser brisera vid nedslag mot vatten”

2015

Till: Länsstyrelsen Västra Götaland 151201: Angående “Begäran om samråd angående skjutning där granater avser brisera vid nedslag mot vatten”

Till: Hav-och Vattenmyndigheten 150616: Förslag till ändringar avseende fredningstid av harr i Vättern

Till: Länsstyrelsen Västra Götaland 150330: Remissvar på “Försvarsmaktens ansökan om tillstånd enligt 7:28§Miljöbalken för flygskjutmålet Hammaren, Karlsborgs kommun”

Sidan senast uppdaterad 11 september 2020
 

Comments are closed.

Translate »