Stadgar och arbetsordning

Vätternvårdsförbundets verksamhet styrs ytterst av stadgarna (se nedan). Som stöd för uttolka stagrana och reglera vissa praktiska saker har en sk arbetsordning tagits fram som förklarar vem som gör vad med vilka befogenheter etc. Både stadgarna och arbetsordningens aktualitet ses över regelbundet för att aktuellhållas. För att syftena med förbundets verksamhet (§1 i stadgarna) ska uppfyllas behövs olika styrdokument t ex Vattenvårdsplan, Bevarandeplan för Natura 2000 samt Förvaltningsplan för fisk och fiske. Därutöver finns en rad ytterligare styrdokument i andras regi som tillsammans bidrar till värna om Vättern.

Dokument:

Stadgar (antagna 1989, justerades senast 2019)

Arbetsordning (antagen 2016, justerades senast 2019)

Sidan senast uppdaterad 4 augusti 2020
 

Comments are closed.

Translate »