Ny Vätternkarta med resultat från miljöövervakningen

mars 20, 2020

 

Nu finns en uppdaterad kartfunktion för att kolla upp (och ladda ner) data från miljöövervakningen som görs i Vättern och dess avrinningsområde.

Här redovisas resultat för undersökningar av vattenkemi och biologi (bottenfauna och plankton) som utförs inom den nationella miljöövervakningen och inom SRK Södra Vättern och Norra Vättern. Förutom rådata finns även enklare analysrapporter.

Last modified: 2020-03-20

Comments are closed.

Translate »