- Vättern.org - https://www.vattern.org -

Ny Vättern-Fakta: Glaciärrelikter i Vänern, Vättern & Mälaren 2018.

Läs mer om hur det går för glaciärrelikterna i Vättern – samt i Vänern och Mälaren! Undersökningen görs årligen sedan 2013 för att följa populationsutvecklingen av bl.a. pungräkan Mysis relicta.

[1]

Glaciärrelikta kräftdjur i Vänern, Vättern och Mälaren 2018. [2]