Ny resursöversikt från SLU

januari 24, 2017

 

Årligen publicerar SLU tillsammans med Havs-och Vattenmyndigheten en sk resursöversikt. Här är får du svar på frågor om hur fisk- och skaldjursbestånden mår, hur mycket fisk det finns, om rekryteringen fungerar, vad provfisken resulterar i och allmän fakta och fiskeregler för olika arter på kusten, i havet och i sjöarna. Rapporten sammanfattar utveckling och beståndsstatus för de kommersiellt viktigaste fisk- och kräftdjursarterna i våra vatten. Flera arter berör Vättern och underlaget har ofta tagits fram i samverkan mellan SLU, HaV, Vätternlänen samt Vätternvårdsförbundet. Resursöversikten utgör även delunderlag för förbundets styrdokuments te x Förvaltningsplan för fisk och fiske, Natura 2000 bevarandeplan. Rapporten hittar Du här.

 

Last modified: 2019-02-26

Comments are closed.

Translate »