Ny rapport: Nätprovfiske i Vättern 2019

juni 25, 2020

 

Nu finns en ny rapport med resultat från nätprovfiske i Vättern 2019. 

Provfisket i Vättern 2019 genomfördes på fyra lokaler och med totalt 56 nät på djup mellan 30-50 meter. Utvecklingen, sett till åren 2005-2019, har varit att bestånden av lake, röding och sik har ökat medan gers minskat. Att röding och sik har ökat i fångsterna är ett resultat av de regler som infördes för fisket 2005. För röding har dock trenden varit minskande under åren 2017 och 2019 vilket belyser vikten av att fortsätta övervaka arten.

Läs den här: Rapport 137: Nätprovfiske i Vättern 2019 – analys och resultat

Last modified: 2020-06-25

Comments are closed.

Translate »