Ny rapport: Mikroplaster i stora sjöar, däribland Vättern

mars 21, 2019

 

Den första vetenskapliga översikten av mikroplaster i de stora svenska sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren är nu klar.

Resultatet ger en bild av hur det ser ut i sjöarna. De högsta halterna uppmättes vid tillflöden, som Svartån i Hjälmaren och Munksjön vid Vättern. Ett nästa steg är att spåra källorna, säger Anna Rotander, forskare vid Örebro universitet som lett studien.

Rapporten innehåller också resultat från den tidigare uppmärksammade pilotundersökningen från 2015 som fick stort mediautrymme. De resultaten är nu omräknade och visar på avsevärt lägre halter ute i Vättern än vid den första anblicken. Allt partiklar var nämligen inte plast! Rapporten visar att ju närmare källan man är d v s i utflöden från tätorter ju högre halter men att längst ut i Vättern är det “på gränsen till mätbart” med den metoden som användes. Det finns nämligen ingen standardmetod för detta nya moment – mikroplaster – utan det är i stort otrampad väg.

         

– Icke desto mindre kan åtgärder för minska tillförseln påbörjas redan nu. Att påbörja återkommande och regelbunden miljöövervakning är också viktigt för visa på effekter av åtgärder, trender mm, säger Måns Lindell på Vätternvårdsförbundet.

Läs hela nyhetsinslaget på Örebro Universitet hemsida.

Vätternvårdsförbundet Rapport 131

Last modified: 2019-03-21

Comments are closed.

Translate »