Ny rapport från IVL: Allt lägre dioxinhalter utanför massaindustrier (B 2310)

september 12, 2018

 

IVL Svenska Miljöinstitutet AB har genomfört dioxinanalyser i sediment och fisk inom fiberbelastade område och jämfört med dito utanför, i både Vänern och Vättern. IVL skriver i pressmeddelande (180905): “Halterna av dioxiner och andra klororganiska ämnen minskar i fibersedimenten utanför massafabrikerna runt Vänern och Vättern. Dioxin förekommer i fisk från alla delar av sjöarna men är inte högre närmast industrierna.”. “– Halterna är fortfarande förhöjda i ytsedimenten men över tid kan vi se en tydlig minskning närmast fabrikerna och längre ut i sjöarna ligger halterna på bakgrundsnivåer, säger Joakim Hållén, miljöanalytiker vid IVL Svenska Miljöinstitutet.“.

IVL Rapport B 2310 (augusti 2018)

Vätternvårdsförbundet har delfinansierat analyser i Vättern och följer med intresse projektet som fortsätter till 2020.

rappsidaivl

Last modified: 2018-09-12

Comments are closed.

Translate »