Lågt vatten i Vättern hösten 2016

december 19, 2016

 

Många ställer frågor till Vätternvårdsförbundet om det låga vattenståndet i Vättern just nu. Vattenståndet avläses dagligen vid utloppet i Motala och medel är bestämt till 88,48 möh. Enligt vattendomen får regleringen i princip inte avvika från den naturliga avbördningen d v s sjöns naturliga variation får inte påverkas. Under den torra och nederbördsfattiga sommaren och hösten 2016 har det inte tillförts normal mängd vatten och därför har vattenståndet sjunkit och nu stabiliserats kring 88,20 möh, d v s ca 30 cm under “normalt”.  Vätternvårdsförbundet har tillgång på dygnsdata sedan 1858.

vattern-vattenstand-1970-2016

Du hittar mer information på SMHI, både fakta och dagliga mätningar.

 

Last modified: 2017-03-08

Comments are closed.

Translate »