Kräftfiske i Vättern 2019

augusti 6, 2019

 

Fredagen den 9 augusti drar allmänhetens kräftfiske igång på Vättern. Länsstyrelsen vill uppmana alla att hålla koll på gällande regelverk och att visa hänsyn till andra fiskande. Det har inte införts några förändrade regler för kräftfisket i Vättern under 2019.

Du får fiska kräftor på allmänt vatten i Vättern på helger mellan den 9 augusti och den 8 september. Under perioden krävs inget tillstånd. Fisket får bedrivas från fredagar klockan 17.00 till söndagar klockan 17.00. Maximalt 6 kräftburar får användas per person. Burarna ska vara försedda med flyktöppningar och om burarna läggs på lina så får dom inte kopplas samman med annan fiskares redskap. Utmärkning av burarna skall ske med röd, orange, gul eller vit fiskekula, samt fiskarens namn och adress/telefonnummer.

För att uppnå en hållbar och långsiktig förvaltning av våra fiskeresurser är det viktigt att du som fiskar följer gällande regler. Fisket får endast bedrivas på allmänt vatten och kräftorna måste vara minst 10 centimeter, mätt från pannspets till stjärtspets. Kräftor under 10 centimeter ska omedelbart återutsättas. Detta innebär att de ska återutsättas på den plats du fångat dem!

Tillsynen av kräftfisket i Vättern hanteras av Länsstyrelsen i Jönköpings län i samverkan med övriga län runt Vättern, Sjöpolisen och berörda polismyndigheter. Även i år kommer tillsynen att intensifieras under allmänhetens kräftfiske.

Vätterns yrkesfiskare har särskilda tillstånd och får fiska kräftor hela året.

Länsstyrelsen hoppas att alla som provar att fiska kräftor i Vättern får en trevlig upplevelse och att alla som fiskar visar hänsyn till varandra.

Kontaktperson media: Michael Bergström, Fisketillsyningsman Länsstyrelsen i Jönköpings län, 070-600 91 51
Kontaktpersoner allmänhet: Michael Bergström, se ovan,
Karl-Magnus Johansson, fiskerikonsulent Länsstyrelsen i Jönköpings län, 010-223 64 04
Daniel Rydberg, fiskerikonsulent Länsstyrelsen i Jönköpings län, 010-223 63 59

Kolla gärna in kommunernas webbplatser angående kräftfisket på enskilt vatten i Vättern.

Läs mer om allmänhetens fiske efter kräftor i Vättern via följande länk!

Last modified: 2019-07-31

Comments are closed.

Translate »