Kallelse till Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 10 maj 2017 i Askersund

april 7, 2017

 

Härmed kallas medlemmar i Vätternvårdsförbundet och intressenter i Vätterns Vattenråd till Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma onsdagen den 10 maj kl 10,00 på Sjöängens Kunskaps-och Kulturcentrum i Askersund. Utöver sedvanliga stämmoförhandlingar ges information om Förvaltningsplan för fisk och fiske samt diskuteras frågor uppkomna i Vätterns Vattenråd. Passa på att både ställa frågor och få svar!

Samtliga handlingar  (karta, dagordning, bilagor) finns tillgängliga digitalt i  kalendern längst upp på förbundets hemsida – detta som ett led i att minska miljöpåverkan avseende tryckt papp inom förbundet. Kontakta gärna kansliet för erhålla utskriven version (ett antal kommer vara finnas i papp på själva stämman). Deltagande på stämman inkl lunch är kostnadsfritt. För att beräkna besökande på stämman emotses anmälningar senast 5 maj.

Handlingar

Kallelse och dagordning

Bilagor: Samtliga tillgängliga i kalender

Anmäl dig till stämman här

För mer information – kontakta kansliet:

Epost

vatternvardsforbundet@lansstyrelsen.se

Telefon

Ann-Sofie Weimarsson 010-223 6366

Måns Lindell 010-223 6408

 

Last modified: 2017-05-03

Comments are closed.

Translate »