- Vättern.org - https://www.vattern.org -

Informations- och diskussionsmöte om sik och dioxin

Projektet Dioxiner i fet fisk bjuder in till ett informations- och diskussionsmöte om sik och dioxin. Mer information finns i inbjudan [1].