- Vättern.org - https://www.vattern.org -

Förvaltningsplan fisk och fiske Vättern 2017-2022 – förslag inför förbundsstämman

 

I “Kalendern” finns uppdaterad Förvaltningsplan fisk och fiske Vättern 2017-2022 [1], samt inkomna svar, [2] inkl ett sent inkommet [3], med bemötande och åtgärder, inför förbundsstämman på onsdag. Tack alla som bidragit med remissyttrande!