Digitalt samrådsmöte för Vättern 23 mars 2021

mars 10, 2021

 

Vätternvårdsförbundet bjuder in till ett digitalt samrådsmöte om Vattenmyndigheternas förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027 för Vättern. Länsstyrelsernas beredningssekretariat kommer att informera om samrådet, sammanfatta samrådshandlingar och presentera den (preliminära) ekologiska och kemiska statusen för Vättern (och avrinningsområdet).

Tid: Tisdagen 23 mars 2021, kl 10-12
Plats: via Skype (länk skickas ut till de anmälda)

Vätternvårdsförbundet har som en av sina uppgifter att driva vattenråd för Vättern. Vattenrådet deltar i genomförandet av EU:s vattendirektiv och svarar för den lokala samverkan. Fram till den 30 april 2021 genomför Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt samråd om hur Sveriges vatten ska förvaltas under de nästa sex åren.

Samrådsmaterial kan laddas ned på Vattenmyndigheternas webbplats:
Förslag till förvaltningsplan
Förslag till åtgärdsprogram
Miljökvalitetsnormer för Vättern och tillflöden finns i VISS.

Anmälan: För att delta i samrådsmötet anmäl dig via epost. Skicka gärna med frågor redan nu.

Presentation från mötet: Samrådspresentation Vättern

Last modified: 2021-03-30

Comments are closed.

Translate »