- Vättern.org - https://www.vattern.org -

Årets första rapport i FAKTA-serien publicerad

nr-1_2018-1 [1]

Klicka på bilden för att ladda ner FAKTA nr 1:2018 – Utvärdering av genomförande åtgärder vid fyra vandringshinder i Knipån under 2000-talet