Angående att Vättern står inför en “akut katastrof”?

augusti 9, 2018

 

Under senare delen av sommaren har det florerat i viss media att Vättern står inför en akut katastrof. Detta saknar enligt Vätternvårdsförbundet både saklig och vetenskaplig grund och får därmed helt stå för avsändaren. Det finns en omfattande dokumentation grundad på provtagningar, vetenskaplig granskning och nationell samstämmighet som snarare pekar på att Vättern är en i stort välmående sjö med god stabilitet att fortsätta vara så. Biologisk mångfald och naturvärde är extremt högt liksom samhällsnyttan (ekosystemtjänsterna) i övrigt, däribland dricksvattennyttjandet. Vättern har i mångt och mycket gradvis (och fortfarande) förbättrats avsevärt sedan miljölagar tillkom på slutet av 1960-talet/början 1970. Att det dock finns utmaningar för ytterligare förbättringar av Vätterns miljö är inget nytt då det ingår i “det dagliga arbetet” runt Vättern. Likaså: Att det finns ett förorenat område med historiskt ursprung (1930-60 tal) utanför pappersindustrin vid Olshammar råder dock inget tvivel. Detta förorenade område är undersökt, riskklassat och bedömt. Att  området utgör en akut katastrof på Vättern som sjö saknar vetenskapligt stöd på en rad punkter.

skarmklipp

Vätterns miljötillstånd, nyttjande och framtida utmaning redovisas främst i förbundet tre styrdokument (därutöver finns en stor mängd specialistunderlag):

  1. Vattenvårdsplan
  2. Förvaltningsplan för fisk och fiske
  3. Bevarandeplan Natura 2000

I en skrivelse utvecklar Vätternvårdsförbundet sin kommentar.

Mediainslag som kommentarer ovan riktar sig till är bl a (det förekommer även andra inlägg på annan media och social forum):

Corren 180727

Corren 180731

SVT Öst 180711

 

 

Last modified: 2018-08-13

Comments are closed.

Translate »