60 år av samverkan runt Vättern uppmärksammas!

juni 29, 2017

 

För 60 år sedan (1957) tog de fyra länsledningarna runt Vättern initiativ till samverkan för att säkerställas Vätterns kvalité i framtiden – då var Vättern nämligen påtagligt påverkad och inte den sjö vi ser idag. Det blev därmed startskottet för Kommittén för Vätterns Vattenvård som senare (1988) ombildades till dagens samverkansform – Vätternvårdsförbundet. Vätternvårdsförbundet är ett av landets äldsta med kontinuerlig drift.

Måndagen den 26 juni träffades åter länsledningarna för de fyra Vätternlänen, denna gång på Visingsö, för att uppmärksamma att det initiativ som togs för 60 år sedan varit framgångsrikt och genom samverkan med en rad olika intressen kan även stora utmaningar övervinnas. Vätternvårdsförbundet som plattform och med dess uppgifter utgör här en viktig organisationsform. Länsrådet i Östergötland, Kristina Zetterström är ordförande i Vätternvårdsförbundet.

Beskrivning av hur Vätternvårdsförbundet uppstod 1957, funnet i en äldre pärm på kansliet

Beskrivning av hur Vätternvårdsförbundet uppstod 1957, funnet i en äldre pärm på kansliet.

I öster – Visingsö Hamn: Dagen inleddes med besök på “bryggan” på nya färjan Braheborg där skeppare Jan Moberg informerade om färjetrafiken mellan Öa och fastlandet. Väl i hamn på Visingsö mötte en delegation från Visingsörådet och Visingsö Fiskarförening upp och berättade om öns historia, förevisade båthus och fiskebåtar samt guidade på den rundresa över hela ön som gjordes.

Skeppare Jan Moberg styr skutan med säker hand!

Skeppare Jan Moberg styr skutan med säker hand!

bathusen-visingso

Bengt Ottosson berättade om båthusen och vad som är typiskt för en Vätternsnipa.

I söder – Näs Borg: Här skålades i vatten hämtat från stort djup i  Vättern och förvaltningsformer bl a hur fisket hanteras i Vättern.

servering-vatternvatten

På Näs Borg skålades det med Vätternvatten från 60m djup.

I väster– Tunnerstad brygga: Här pratades om hur lokala krafter tillsammans med myndigheter kan göra miljön bättre! Tunnerstad Byalag, Jönköpings kommun och Vätternvårdsförbundet kunde tillsammans se till att reningsverket förbättrades och därmed minskades påverkan på Vättern och dess nyttjande på Visingsö östsida.

Bryggan i Tunnerstad.

Bryggan i Tunnerstad.

i Norr – Norra spetsen: Här pratades dricksvatten, nutida och framtida nyttjande samt hur det egentligen står till i Vättern och vad som är framtidens utmaningar. Gruppen blickade åt norr där man i Örebro län å andra sidan lystet blickar åt söder för sitt framtida dricksvatten.

norra-spetsen

På norra udden av Visingsö kunde Vättern i nästan hela sin längd skådas, en blivande (?) vattentäkt åt Örebrokommuner.

Därefter intogs kvällsmat – självklart Vätternröding – innan delegation vid 20-tiden tog färjan åter till fastlandet.

Närvarande:

Länsstyrelsen Östergötland: Landshövding Elisabeth Nilsson och Länsrådet (Ordf Vätternvårdsförbundet) Kristina Zetterström

Länsstyrelsen Jönköping: Länsråd Annelie Wirthén

Länsstyrelsen Västra Götaland: tf Landshövding Lisbeth Schultze

Länsstyrelsen Örebro: Landshövding Maria Larsson, Länsråd Anna Olofsson

Vätternvårdsförbundet: v ordf Kjell Aldsten (Hjo), Ordf Samförvaltning Fiske Marie Kristoffersson (Motala), Sakkunnig vatten Måns Lindell, Sakkunnig Fiske Malin Setzer, Sakkunnig emeritus Ola Broberg

Visingsörådet:  Gunilla Everland Rylner, Kirsten Ekström

Visingsö Fiskarförening: Jan Andersson, Bengt Ottosson

Visingsötrafiken: Jan Moberg

Vätternvårdsförbundet tackar Visingsö för medverkan till en givande dag!

Last modified: 2017-08-02

Comments are closed.

Translate »