Vätternvårdsförbundet

Vätternvårdsförbundet är en s.k. vattenvårdsförbund och arbetar med att bevara sjöns unika egenart och samordna åtgärder, övervakningsprogram och forskning i och omkring Vättern. Förbundet bevakar också olika intressen i och runt Vättern. Arbetet finansieras av medlemmarna vilka utgörs av företag, myndigheter och organisationer runt Vättern samt övriga som har intresse av miljön i Vättern. Verksamheten styrs av stadgar och arbetsprogram. Vätternvårdsförbundet samordnar även “Vattenråd för Vättern” på uppdrag av vattenmyndigheten i Södra Östersjöns distrikt

Förbundet arbetar för Vättern genom att

  • Samordna och utvärdera undersökningar.
  • Påverka samhällsplanering för sjöns bästa.
  • Initiera konkreta åtgärder genom att driva projekt.
  • Sprida information om Vättern.

Därigenom avses följande mål uppnås

  • Bevara sjön som näringsfattig klarvattenssjö.
  • Bevara yrkes- och fritidsfiske samt friluftsliv.
  • Säkerhetsställa vattentäktskvaliteten.
Sidan senast uppdaterad 4 augusti 2020
 

Comments are closed.

Translate »